O víkendu od 22. do 24. dubna 2022 proběhlo v areálu Kempu na Pecce tradiční jarní soustředění VíS PECKA 2022. Akce se zúčastnili členové oddílů karate a sebeobrana. Oddíl karate rozvíjel své technické dovednosti, a to jak základní techniku (kihon), sestavy (kata) a kumite (zápas). Dále byla příprava zaměřena na soutěžní činnost mladých karateků. Mimo to se karatisté vypravili na nedaleký hrad Pecka, hráli hry, vyřádili se na trampolíně a dětských hřištích apod. V rámci soustředění proběhly zkoušky STV (stupeň technické výkonnosti) karate. Blahopřejeme všem karatekům, kteří se zkoušek zúčastnili a úspěšně je zvládli. Výuka techniky v oddíle sebeobrana byla zaměřena především na nácvik sebeobrany pomocí zbraní. Účastníci se učili ovládání a taktice při napadení útočníkem pomocí obranných prostředků - obranné spreje ("pepřáky"), elektrické paralyzéry a teleskopický obušek. Dále se nacvičovala sebeobrana bez použití obranných prostředků a volný čas byl využit ke hrám, procházkám, odpočinku, ... Děkujeme všem za účast a přístup na soustředění. Se zájemci o letní výcvikový tábor na Pecce se těšíme opět na viděnou v krásném prostředí kemp a koupaliště na Pecce. Poděkování dále patří trenérům, zdravotníkům a provozovatelům areálu.

SKBU Trutnov team

Foto ZDE.

 

Back to top