Členem SKBU Trutnov, z. s. (dále jen "klub") se může stát každá fyzická osoba, která o členství požádá. O přijetí nového člena do klubu rozhoduje vedení klubu a vedoucí jednotlivých oddílů. Přihláška musí dle požadavků České unie sportu (ČUS), jejíž je klub členem, obsahovat požadované údaje, které musí být správně uvedené, a které se musí nahrát do systému ČUS. Další povinností člena klubu je platit klubové příspěvky. Bez těchto dvou základních podmínek není možné získat členství v klubu.

Všichni členové klubu jsou pojištěni pro případ úrazu u ČUS. Toto pojištění má však jen základní pojistné plnění - info k pojistce ZDE. Proto všem členům doporučujeme se pro případ úrazu ještě navíc samostatně připojistit! 

Přihláška do klubu a formulář GDPR  (Souhlas se zpracováním osobních údajů) v příloze.

Back to top